1. Forside
 2. >
 3. Corona-tests
 4. >
 5. Antigen Lyntest

COVID-19 ANTIGEN LYNTEST

Ved måling med antigen lyntesten laver vi en podning i forreste del af næsen (alternativt i den bagerste del af næsen) og undersøger materialet for tilstedeværelse af Coronavirus.

Resultatet foreligger inden for ca. 15 minutter, og kan med stor sandsynlighed afgøre, om man er smittet eller ej. ved et positivt resultat kan smittevejen derfor straks brydes. resultatet af en positiv antigen lyntest hos en person uden typiske symptomer på Covid-19 bør følges op med en PCR test. Årsagen er at testen i ganske få tilfælde kan være såkaldt falsk positiv, dvs. vedkommende er ikke smittet med Covid-19. Indtil resultatet af en PCR test foreligger, skal gældende regler for isolation overholdes.

En positiv test hos en person med symptomer kan umiddelbart sendes hjem i vanlig Corona-regime og lade sig teste igen iht. de til enhver tid gældende bestemmelser for isolation og gentestning.

Umiddelbart efter testen udleveres testsvar med vejledning om det fortsatte forløb.

Wholepower One Step 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Test Cassette

 • Udviklet både til nasal og nasopharyngeal testning
 • Registreret ved de østrigske sundhedsmyndigheder som en in-vitro diagnostisk test til hjemmebrug
 • Registreret ved de tyske sundhedsmyndigheder (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM)
 • Registreret ved FDA under Emergency Use Authorization (EUA)
 • Leveres i bokse a 20 testsæt, men i fremtiden vil det være muligt at levere i mindre pakningsstørrelser
 • Leveres enten med ampuller med bufferopløsning eller én stor flaske med bufferopløsning
 • CE mærket

Nasal Testning

 • 92,5% Sensitivitet (97.7% ved Ct <32)
 • 99,2% Specificitet
 • Resultat indenfor 15-20 minutter
Klinisk evaluering

Den kliniske evaluering af Wholepowers One Step 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Test Cassettes egenskaber er baseret på nasale podeprøver fra 120 RT-PCR Covid-19 positive og 380 RT-PCR Covid-19 negative personer. Alle blev testet inden for syv dage efter symptomdebut. De 120 RT-PCR-positive og 380 RT-PCR-negative podeprøver stammede fra nasopharyngeale podninger, da denne detektionsmetode betragtes som den gyldne standard i diagnostikken af Covid-19 (1).

Wholepowers One Step 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Test Cassette viste en følsomhed på 92,5% (95% CI: 86,4% til 96,0%) for Ct-værdier < 38 og en specificitet på 99,2% (95% CI: 97,7% til 99,7%). For RT-PCR-positive nasopharyngeale skrab med en Ct-værdi <32 var følsomheden af Wholepowers One Step 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Test Cassette 97,7% (2).

 1. Wang X et al. Comparison of nasopharyngeal and oropharyngeal swabs for SARS-CoV-2 detection in 353 patients received tests with both specimens simultaneously. Int JInfect Dis 2020;94:107-109.
 2. Romero-Gómez MP et al. Ct value is not enough to discriminate patients harbouringinfective virus. J Infect. 2020;26:S0163-4453(20)30720-9.
Test Procedure – Skridt for skridt

Nasal testning med brug af en ampul med bufferopløsning

Åbn kassen og identificer det foldede rørstativ. Saml rørstativet, og anbring det på en plan overflade. Åbn nu den forseglede aluminiumspose ved at rive ved det lille hak, og placer testkassetten ved siden af stativet. Følg derefter instruktionerne – trin for trin, som vist på illustrationen til højre.

Nasopharyngeal Testning

 

 • 96,4% Sensitivitet (98,8% ved Ct < 32)
 • 99,2% Specificitet
 • Resultat indenfor 15-20 minutter
Klinisk evaluering

De kliniske egenskaber af Wholepowers One Step 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Test Cassette er beregnet på baggrund af 110 RT-PCR Covid-19 positive prøver og 390 RT-PCR Covid-19 negative prøver.

Som det fremgår af tabellen, har testen en følsomhed (sensitivitet) på 96,4% (95% CI: 91,0% til 98,6%) og en specificitet på 99,2% (95% CI: 97,8% til 99,7%).

Test Procedure – Skridt for skridt

Nasopharyngeal testning med brug af flaske med bufferopløsning

Åbn kassen og identificer det foldede rørstativ. Saml rørstativet, og anbring det på en plan overflade. Åbn nu den forseglede aluminiumspose ved at rive ved det lille hak, og placer testkassetten ved siden af stativet. Følg derefter instruktionerne – trin for trin, som vist på illustrationen til højre.

Aflæsning af testresultater

Negativt testresultat:
En rød stribe vises i kontrolområdet (C).

Positivt testresultat:
En rød eller lyserød stribe vises i både detektionsområdet (T) og i kontrolområdet (C)
(i alt 2 striber).

Ugyldigt testresultat:
Der vises ingen stribe i kontrolområdet (C). En rød, lyserød eller ingen stribe kan forekomme i detektionsområdet (T). Testen mislykkedes, eller testen var defekt. I dette tilfælde skal testen gentages med et nyt testsæt og en ny nasal podepind.

 

 

Produktinformation

Wholepowers One Step 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Test Cassette er en lateral flow-immunanalyse til kvalitativ bestemmelse af SARS-CoV-2 nukleokapsidproteinantigener (små virusfragmenter i coronavirus) i nasale og nasopharyngeale podeprøver. SARS-CoV-2-nukleokapsid-proteinantistoffer (testlinje) og får-anti-mus IgG-antistoffer (kontrollinje) anvendes som faststof i assayet. Anti-SARS-CoV-2-antistoffer kan binde sig til SARS-CoV-2-nukleokapsidantigener i podematerialet. Dette assay bestemmer SARS-CoV-2-nukleocapsid-antigenet i nasale og nasopharyngeale podeprøver ved anvendelse dobbelt antistofsandwich princippet. I testen binder SARS-CoV-2-nukleocapsid-antigenet i den nasale podeprøve sig specifikt til de kolloidale guld-anti-SARS-CoV-2-nukleocapsid-antistoffer. På grund af nitrocellulosemembranens kapillære og kromatografiske egenskaber migrerer komplekserne langs membranen til anti-SARS-CoV-2-antistoflinjen (T), danner ABα-AG-ABβ-AU-komplekser og forbliver på T-linjen, hvor der udvikler sig en rød stribe. Resultatet er dermed positivt for Covid-19. Hvis der ikke er SARS-CoV-2 nukleokapsidantigener i podningen, vil der ikke vise sig nogen rød stribe på T-linjen i testområdet, hvilket indikerer et negativt resultat. Uanset om prøven indeholder SARS-CoV-2-nukleokapsidantigener, skal der altid dannes en rød stribe i kontrolområde C, når komplekserne vandrer langs kontrolzonen. Hvis der ikke dannes en rød stribe i kontrolområde C, skal testen betragtes som ugyldig.

COVID-19 RAPID TEST

Medicoforce is a company that performs Covid-19 tests. Our test is the leading on the market with the highest accuracy rate of 99,2%. We collaborate with leading international companies on this test.
Procedure:
 • The test is a Rapid test. It is performed by a doctor or a nurse and a sample is taken from the patient’s throat using a swab
 • 15 minutes after the test, you will get the result if you are Covid-19 negative
 • A certificate stating the test result will be issued
 • The test result is valid for 72 hours
 • With a negative Covid-19 test you can cross the Danish/German border
Registration:
 • You can show up at the address without having booked an appointment
 • You can also make an appointment with Otto Lück by phone/
  SMS: (+45) 3118 8420
Address:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Phone:(+45) 3118 8420

COVID-19 SCHNELLTEST

Medicoforce ist ein Unternehmen das Covid-19-Tests durchführt. Unser Test ist Marktführer mit der höchstmöglichen Sicherheit von 99,2%. Wir arbeiten mit führenden internationalen Unternehmen zusammen mit Hinblick auf diesen Test.

Vorgehensweise:
 • Der Test ist ein Schnelltest. Er wird von Ärzten oder einer Krankenschwester durchgeführt, dazu wird ein Wattestäbchen in den Rachen eingeführt, um einen Abstrich zu machen
 • 15 Minuten nachdem der Test durchgeführt wurde erhalten Sie bereits das Ergebnis und wissen, ob Sie negativ sind
 • Sie bekommen das Testergebnis auch schriftlich
 • Das Testergebnis ist 72 Stunden lang gültig
 • Mit einem negativen Covid-19-Testergebnis können Sie die deutsch-dänische Grenze problemlos überqueren
Anmeldung:
 • Sie können entweder ohne jegliche Voranmeldung an der folgenden Adresse erscheinen
 • Sie können telefonisch oder per SMS einen Termin bei Otto Lück machen
  (+45) 3118 8420
Addresse:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Telefon: (+45) 3118 8420

COVID-19 GREITASIS TESTAS

„Medicoforce“ yra įmonė, atliekanti COVID-19 testavimą. Mūsų testas yra rinkos lyderis ir užtikrina didžiausią saugumą (99,2%). Dėl šio testo mes bendradarbiaujame su pirmaujančiomis tarptautinėmis įmonėmis.

Tyrimo eiga:
 • Testas klasifikuojamas kaip greitasis testas (Rapid Test). Jį daro gydytoja/-s arba seselė/slaugas, kuri/-s medvilniniu tamponu paima mėginį iš gerklės
 • Už 15 minučių po mėginio paėmimo Jūs gaunate rezultatą
 • Jums išduodamas atestatas su testo rezultatu
 • Atestatas galioja 72 valandas
 • Su neigiamu testo rezultatu Jūs galite kirsti Danijos-Vokietijos sieną
Registracija:
 • Galima ateiti nurodytu adresu, laiko rezervacija nebūtina
 • Galima susitarti laiką pas Otto Lück‘ą telefonu arbe SMS žinute:
  (+45) 3118 8420
Adresas:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Telefonu: (+45) 3118 8420

COVID-19 SZYBKICH TESTÓW

Medicoforce jest firmą realizującą testy na Covid-19. Nasz test jest jest wiodący na rynku z najwyższą dokładnością na poziomie 99,2%. Ten test jest wynikiem naszej współpracy z wiodącymi międzynarodowymi firmami.

Sposób przeprowadzenia testu:
  • Test należy do szybkich testów i polega na pobraniu przez lekarza lub pielęgniarkę wymazu z gardła za pomocą specjalnej wymazówki
  • Po 15 minutach od pobrania wymazu dowiadujesz się, czy wynik testu na Covid-19 jest negatywny
  • Wydajemy zaświadczenie o wyniku
  • Odpowiedz na test jest ważna przez 72 godziny
  • Negatywny wynik testu na Covid-19 uprawnia do przekroczenia granicy duńsko-niemieckiej 

 

Zapisy na test:
 • Wystarczy´, że pojawisz się pod wskazanym adresem bez uprzedniego zapisywania się
 • Istnieje również możliwość umówienia się na konkretną godzinę. W tym celu należy skontaktować się z Ottoem, telefonicznie lub przez SMS, pod numer (+45) 3118 8420
Miejsce przeprowadzenia testu:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Telefon: (+45) 3118 8420

COVID-19 TEST RAPID

Medicoforce este o companie, care efectueaza testul COVID-19. Testul nostru este pe primul loc pe piata, deoarece ofera o siguranta a rezultatului de 99,2%. Colaboram cu companii internationale de top in legatura cu acest test.

Desfasurarea actiunii:
 • Testul este un test rapid. Acesta este efectuat de un medic sau o asistenta si se desfasoara prin, colectarea unei probe din gat cu un betigas cu vata
 • La 15 min dupa efectuarea testului, primesti raspunsul daca esti negativ de COVID-19
 • Se elibereaza un certificat, care informeaza rezultatul testului
 • Rezultatul testului are o valabilitate de 72 de ore
 • Cu un rezultat negativ al testului COVID-19, poti trece liber granitele daneze/germane
Inregistrare:
 • Poti alege sa te prezinti la adresa, fara o programare
 • Poti face o programare la Otto Lück la numarul de telefon/SMS :
  (+45) 3118 8420
Adresa este:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Telefon: (+45) 3118 8420