1. Forside
 2. >
 3. Corona-tests
 4. >
 5. Antistof Lyntest

COVID-19 ANTISTOF LYNTEST

Ved måling med antistof lyntesten ved afgivelse af en bloddråbe måler man, om kroppen med eget immunsystem har reageret på en Coronasmitte ved at danne antistof (kroppens eget værn mod fremmed indtrængen). Dette vil kunne ses mellem 5 og 20 dage efter egentlig smitte.

Vi kan tilbyde en antistof lyntest, hvor man efter 15 min kan få svar, om man har været smittet med Corona. Modsat andre test giver vi svaret umiddelbart – og ikke efter 6 dage. Vejledning udleveres afhængigt af resultatet.

Forskellen på antistof og antigen lyntesten er at man med antigen lyntesten kan påvise om man er smittet med Coronavirus, og dermed også har risiko for at smitte andre, hvorimod antistof lyntesten viser om en person tidligere har været smittet og har dannet antistoffer mod Coronavirus.

ANTIGEN LYNTEST

Vi kan tilbyde en antigen lyntest, hvor man efter 15 min. kan få svar, om man er smittet med Coronavirus

COVID-19 RAPID TEST

Medicoforce is a company that performs Covid-19 tests. Our test is the leading on the market with the highest accuracy rate of 99,2%. We collaborate with leading international companies on this test.
Procedure:
 • The test is a Rapid test. It is performed by a doctor or a nurse and a sample is taken from the patient’s throat using a swab
 • 15 minutes after the test, you will get the result if you are Covid-19 negative
 • A certificate stating the test result will be issued
 • The test result is valid for 72 hours
 • With a negative Covid-19 test you can cross the Danish/German border
Registration:
 • You can show up at the address without having booked an appointment
 • You can also make an appointment with Otto Lück by phone/
  SMS: (+45) 3118 8420
Address:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Phone:(+45) 3118 8420

COVID-19 SCHNELLTEST

Medicoforce ist ein Unternehmen das Covid-19-Tests durchführt. Unser Test ist Marktführer mit der höchstmöglichen Sicherheit von 99,2%. Wir arbeiten mit führenden internationalen Unternehmen zusammen mit Hinblick auf diesen Test.

Vorgehensweise:
 • Der Test ist ein Schnelltest. Er wird von Ärzten oder einer Krankenschwester durchgeführt, dazu wird ein Wattestäbchen in den Rachen eingeführt, um einen Abstrich zu machen
 • 15 Minuten nachdem der Test durchgeführt wurde erhalten Sie bereits das Ergebnis und wissen, ob Sie negativ sind
 • Sie bekommen das Testergebnis auch schriftlich
 • Das Testergebnis ist 72 Stunden lang gültig
 • Mit einem negativen Covid-19-Testergebnis können Sie die deutsch-dänische Grenze problemlos überqueren
Anmeldung:
 • Sie können entweder ohne jegliche Voranmeldung an der folgenden Adresse erscheinen
 • Sie können telefonisch oder per SMS einen Termin bei Otto Lück machen
  (+45) 3118 8420
Addresse:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Telefon: (+45) 3118 8420

COVID-19 GREITASIS TESTAS

„Medicoforce“ yra įmonė, atliekanti COVID-19 testavimą. Mūsų testas yra rinkos lyderis ir užtikrina didžiausią saugumą (99,2%). Dėl šio testo mes bendradarbiaujame su pirmaujančiomis tarptautinėmis įmonėmis.

Tyrimo eiga:
 • Testas klasifikuojamas kaip greitasis testas (Rapid Test). Jį daro gydytoja/-s arba seselė/slaugas, kuri/-s medvilniniu tamponu paima mėginį iš gerklės
 • Už 15 minučių po mėginio paėmimo Jūs gaunate rezultatą
 • Jums išduodamas atestatas su testo rezultatu
 • Atestatas galioja 72 valandas
 • Su neigiamu testo rezultatu Jūs galite kirsti Danijos-Vokietijos sieną
Registracija:
 • Galima ateiti nurodytu adresu, laiko rezervacija nebūtina
 • Galima susitarti laiką pas Otto Lück‘ą telefonu arbe SMS žinute:
  (+45) 3118 8420
Adresas:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Telefonu: (+45) 3118 8420

COVID-19 SZYBKICH TESTÓW

Medicoforce jest firmą realizującą testy na Covid-19. Nasz test jest jest wiodący na rynku z najwyższą dokładnością na poziomie 99,2%. Ten test jest wynikiem naszej współpracy z wiodącymi międzynarodowymi firmami.

Sposób przeprowadzenia testu:
  • Test należy do szybkich testów i polega na pobraniu przez lekarza lub pielęgniarkę wymazu z gardła za pomocą specjalnej wymazówki
  • Po 15 minutach od pobrania wymazu dowiadujesz się, czy wynik testu na Covid-19 jest negatywny
  • Wydajemy zaświadczenie o wyniku
  • Odpowiedz na test jest ważna przez 72 godziny
  • Negatywny wynik testu na Covid-19 uprawnia do przekroczenia granicy duńsko-niemieckiej 

 

Zapisy na test:
 • Wystarczy´, że pojawisz się pod wskazanym adresem bez uprzedniego zapisywania się
 • Istnieje również możliwość umówienia się na konkretną godzinę. W tym celu należy skontaktować się z Ottoem, telefonicznie lub przez SMS, pod numer (+45) 3118 8420
Miejsce przeprowadzenia testu:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Telefon: (+45) 3118 8420

COVID-19 TEST RAPID

Medicoforce este o companie, care efectueaza testul COVID-19. Testul nostru este pe primul loc pe piata, deoarece ofera o siguranta a rezultatului de 99,2%. Colaboram cu companii internationale de top in legatura cu acest test.

Desfasurarea actiunii:
 • Testul este un test rapid. Acesta este efectuat de un medic sau o asistenta si se desfasoara prin, colectarea unei probe din gat cu un betigas cu vata
 • La 15 min dupa efectuarea testului, primesti raspunsul daca esti negativ de COVID-19
 • Se elibereaza un certificat, care informeaza rezultatul testului
 • Rezultatul testului are o valabilitate de 72 de ore
 • Cu un rezultat negativ al testului COVID-19, poti trece liber granitele daneze/germane
Inregistrare:
 • Poti alege sa te prezinti la adresa, fara o programare
 • Poti face o programare la Otto Lück la numarul de telefon/SMS :
  (+45) 3118 8420
Adresa este:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Telefon: (+45) 3118 8420