1. Forside
 2. >
 3. Institutioner

Institutioner

Trialcare & danske Medicotrust er selskaber, der leverer en Covid-19 antigen test til påvisning af forekomsten af Coronavirus hos mennesker.

Erfaringer med Coronavirus har vist at mennesker typisk begynder at udskille virus dvs. begynder at kunne smitte andre, ca. 5 dage efter at være udsat for smitte. I de følgende ca. 9 dage udskilles der Coronavirus fra næse-svælgrummet, og det er i denne periode, at andre mennesker kan blive smittet. Undersøgelser har vist, at der kun hos meget få mennesker kan dyrkes levende virus fra podninger i næse og svælg efter 10. dagen for symptomer. Derfor er kravet til isolation i forbindelse med smitte i mange lande sat til 10 dage efter påvisning af smitte.

Påvisning af Coronasmitte sker gennem en podning fra halsen. Virus sidder typisk bagtil i næse-svælgrummet, og podninger foretages derfor gennem næse eller munden. Her kommer så en af de vigtigste årsager til, at en test kan være negativ, selv om man er smittet med Corona: Hvis der ikke er virus eller virusmateriale på podepinden, så kan ingen test påvise tilstedeværelsen. Derfor er det også vigtigt, at det kun er sundhedspersonale, som er specielt uddannet til at foretage en korrekt prøvetagning, som foretager podning.

Der findes 3 måder at undersøge, om man er smittet med Coronavirus:

 1. Ved at dyrke virus i et laboratorium. Denne metode anvendes ikke i den praktiske kliniske hverdag, men påvisning af levende virus gennem denne metode er udtryk for, at man udskiller levende virus, som kan smitte andre
 2. PCR testen er den mest udbredte måde at påvise smitte på. PCR testen påviser dog ikke levende virus, men en del af virus. PCR testen kan både give et kvalitativt og et kvantitativt svar. De fleste laboratorier meddeler dog typisk kun det kvalitative svar, dvs. om testen er positiv eller negativ for tilstedeværelsen af virus materiale.
 3. Antigen lyntesten finder stigende udbredelse, og den påviser gennem en anden teknik end PCR testen også kun dele af virus og ikke levende virus. Denne test giver kun et kvalitativt svar.

PCR testen og antigen lyntest har hver især deres styrker og svagheder, som ikke bør forveksles med testenes analytiske sensitivitet og specificitet. Typisk ligger sensitiviteten for begge typer test på > 90%. Specificiteten ligger for mange PCR test tæt på 100%, dvs. denne målemetode giver meget sjældent anledning til at give et positivt resultat, hvis den testede person ikke er smittet. Antigen lyntesten har typisk en smule lavere specificitet. De gode antigen lyntest har en specificitet over 99% dvs. at mindre end 1 ud af 100 testede vil vise et positivt resultat uden i realiteten at være smittet.   

Kendskabet til antigen testenes egenskaber har betydning for, hvor og hvorledes de hver især med fordel kan anvendes:

 • PCR testen kan måle selv meget små mængder af virusmateriale. Dette kan i visse tilfælde være en fordel, idet den kan påvise smitte meget tidligt i forløbet. PCR testen kræver i de fleste tilfælde, at prøvematerialet skal indsendes til et laboratorium, da der stadig er for få små og mobile PCR analyseapparater i brug. Uanset størrelsen, så tager en PCR analyse mindst nogle timer før resultatet foreligger.
  Evnen til at måle selv små mængder virus kan betyde, at der påvises et positivt resultat uden for det vindue på ca. 10 dage, hvor en smittet person typisk også udskiller virus fra næse-svælgrummet, og dermed kan smitte andre mennesker. Det er påvist, at en PCR test kan være positiv i op til et par måneder efter en overstået infektion, men det er i den situation ikke ensbetydende med at personen er til smittefare for andre.
 • Antigen lyntesten kan ikke måle så små mængder virusmateriale som PCR testen.
  Antigen lyntestens følsomhed (sensitivitet) er typisk målt overfor prøver fra personer, som er påvist at være PCR positive inden for 7-9 dage efter, at de har udvist symptomer, dvs. i det vindue, hvor udskillelsen af virus er højest. Specificiteten beregnes ud fra prøver fra personer, som er PCR negative. Testen har således sin styrke i det tidsrum, hvor en smittet person også er til størst fare for at smitte andre.

  Antigen lyntesten har sin største værdi som diagnostisk værktøj, når den anvendes til regelmæssige test af de samme personer. Da det typisk tager ca. 5 dage, før en smittet person begynder at udskille virus, er testning med ugentlige intervaller en udmærket fremgangsmåde til at begrænse smittespredning på arbejdspladser og i institutioner. Da resultatet foreligger inden for ca. 15 minutter, kan en positiv person umiddelbart sendes hjem i vanlig Corona-regime, og smittevejen brydes dermed momentant.

  Anbefalingen er her altid, at en positiv test i en antigen lyntest bør bekræftes af en efterfølgende PCR test. Her er det igen således, at det i enkelte tilfælde vil kunne forekomme, at PCR testen vil kunne være negativ selvom personen er smittet, nemlig hvis der ikke er virusmateriale i den efterfølgende podning til brug i PCR testen. Igen understreger dette, hvor vigtigt det er, at en podning tages så korrekt som muligt.

Mellem 30 og 50% af de Coronasmittede udviser slet ingen eller så få symptomer, at de ikke nødvendigvis forbinder det med, at de er smittede. En overstået Coronainfektion kan påvises gennem bestemmelse af antistoffer mod Coronavirus i en blodprøve. Der er her 2 typer af antistoffer, som der typisk undersøges for, IgM og IgG. IgM er forkortelsen for Immunglobulin M og er det antistof, som først kan måles efter en smitte. Ved en Coronainfektion kan de i enkelte tilfælde allerede påvises efter 5 dage. IgG er forkortelsen for Immunglobulin G og dette antistof kan først påvises lidt senere i forløbet. Antistoffer kan hos langt de fleste påvises ca. 2-3 uger efter en overstået Coronainfektion.

Antistofferne kan enten bestemmes ved at sende en blodprøve ind til et laboratorium eller også gennem anvendelse af en antistof lyntest.

Forskellene mellem laboratorieanalyse og antistof lyntest er:

 • Laboratoriets analyse kan måle mindre mængder af antistoffer og også angive en mængde, hvor antistof lyntesten giver et kvantitativt svar, dvs. om der er IgM og/eller IgG antistoffer tilstede eller ej.
 • Laboratoriets analyse tager typisk 1-2 dage og antistof lyntesten ca. 15 minutter.

Blodprøven til antistof lyntesten tages ved hjælp af en fingerprik i lighed med den, som diabetikere anvender, når de tager en lille blodprøve på dem selv til at måle deres blodsukker. Denne undersøgelse er forbundet med en meget lille grad af ubehag.

Hvorfor en Lyn test?

Antigen lyntesten udmærker sig ved, at der gives umiddelbart svar på, om man er smittet. Fordelen er, at medarbejdere ikke unødigt sendes hjem ”under mistanke”, eller man risikerer at få smittefarlige medarbejdere ind i virksomheden.

Supplerende information

Hvad er ”prisen” for at få et hurtigt svar?

Overordnet set er det vigtigt at forstå de muligheder og begrænsninger, der foreligger ved at implementere en systematisk og regelmæssig testning på en arbejdsplads/institution.
Den ”pris” man betaler for at få et svar på 15 min. er at antigen lyntesten ikke kan påvise så små mængder af virusmateriale, som PCR testen. Denne problematik kan dog ophæves ved, at der foretages gentagne tests på alle personer med regelmæssige mellemrum. På den måde vil man ramme ind i det tidsvindue, hvor der udskilles de store mængder af virus. Supersprederne vil dog typisk afsløres umiddelbart.

Mellem 30 og 50% af de Coronasmittede udviser slet ingen eller så få symptomer, men de har vist ofte at udskille virusmængder i samme mængde, som smittede med symptomer. Ud fra selve forløbet af en Coronasmitte bør antigen lyntesten foretages ugentligt for at ramme ind i det tidsvindue, hvor virusudskillelsen stiger til et niveau, hvor smittespredningen bør bremses.

Korrekt prøvetagning er som anført afgørende for et pålideligt resultat. En af de bedre videoer, som viser en korrekt prøvetagningsteknik, kan findes her (på engelsk): https://www.youtube.com/watch?v=syXd7kgLSN8

Antistoftesten kan tages hver 14. dag eller eventuelt månedligt, da det tager op til 21 dage, før den er positiv. Da nogle uden symptomer også danner færre antistoffer, kan det anbefales at tage testen hver 2. uge.

Det praktiske:

For virksomheder/foreninger/institutioner med egen, erfaren sundhedsafdeling kan vi efter oplæring levere testen, og man står selv for hele processen.

For virksomheder/foreninger/institutioner uden egen sundhedsafdeling kan vi tilbyde udkørende teams, der leverer en helhedsløsning indeholdende test-svar-rådgivning-kontrolopfølgning.

Næste skridt….

Finder man vores tilbud interessant, kan man kontakte os for videre information/tilbud.

KVALITETSSIKRING

Vores Covid-19 antigen og antistof lyntest er
CE-mærkede

COVID-19 RAPID TEST

Medicoforce is a company that performs Covid-19 tests. Our test is the leading on the market with the highest accuracy rate of 99,2%. We collaborate with leading international companies on this test.
Procedure:
 • The test is a Rapid test. It is performed by a doctor or a nurse and a sample is taken from the patient’s throat using a swab
 • 15 minutes after the test, you will get the result if you are Covid-19 negative
 • A certificate stating the test result will be issued
 • The test result is valid for 72 hours
 • With a negative Covid-19 test you can cross the Danish/German border
Registration:
 • You can show up at the address without having booked an appointment
 • You can also make an appointment with Otto Lück by phone/
  SMS: (+45) 3118 8420
Address:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Phone:(+45) 3118 8420

COVID-19 SCHNELLTEST

Medicoforce ist ein Unternehmen das Covid-19-Tests durchführt. Unser Test ist Marktführer mit der höchstmöglichen Sicherheit von 99,2%. Wir arbeiten mit führenden internationalen Unternehmen zusammen mit Hinblick auf diesen Test.

Vorgehensweise:
 • Der Test ist ein Schnelltest. Er wird von Ärzten oder einer Krankenschwester durchgeführt, dazu wird ein Wattestäbchen in den Rachen eingeführt, um einen Abstrich zu machen
 • 15 Minuten nachdem der Test durchgeführt wurde erhalten Sie bereits das Ergebnis und wissen, ob Sie negativ sind
 • Sie bekommen das Testergebnis auch schriftlich
 • Das Testergebnis ist 72 Stunden lang gültig
 • Mit einem negativen Covid-19-Testergebnis können Sie die deutsch-dänische Grenze problemlos überqueren
Anmeldung:
 • Sie können entweder ohne jegliche Voranmeldung an der folgenden Adresse erscheinen
 • Sie können telefonisch oder per SMS einen Termin bei Otto Lück machen
  (+45) 3118 8420
Addresse:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Telefon: (+45) 3118 8420

COVID-19 GREITASIS TESTAS

„Medicoforce“ yra įmonė, atliekanti COVID-19 testavimą. Mūsų testas yra rinkos lyderis ir užtikrina didžiausią saugumą (99,2%). Dėl šio testo mes bendradarbiaujame su pirmaujančiomis tarptautinėmis įmonėmis.

Tyrimo eiga:
 • Testas klasifikuojamas kaip greitasis testas (Rapid Test). Jį daro gydytoja/-s arba seselė/slaugas, kuri/-s medvilniniu tamponu paima mėginį iš gerklės
 • Už 15 minučių po mėginio paėmimo Jūs gaunate rezultatą
 • Jums išduodamas atestatas su testo rezultatu
 • Atestatas galioja 72 valandas
 • Su neigiamu testo rezultatu Jūs galite kirsti Danijos-Vokietijos sieną
Registracija:
 • Galima ateiti nurodytu adresu, laiko rezervacija nebūtina
 • Galima susitarti laiką pas Otto Lück‘ą telefonu arbe SMS žinute:
  (+45) 3118 8420
Adresas:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Telefonu: (+45) 3118 8420

COVID-19 SZYBKICH TESTÓW

Medicoforce jest firmą realizującą testy na Covid-19. Nasz test jest jest wiodący na rynku z najwyższą dokładnością na poziomie 99,2%. Ten test jest wynikiem naszej współpracy z wiodącymi międzynarodowymi firmami.

Sposób przeprowadzenia testu:
  • Test należy do szybkich testów i polega na pobraniu przez lekarza lub pielęgniarkę wymazu z gardła za pomocą specjalnej wymazówki
  • Po 15 minutach od pobrania wymazu dowiadujesz się, czy wynik testu na Covid-19 jest negatywny
  • Wydajemy zaświadczenie o wyniku
  • Odpowiedz na test jest ważna przez 72 godziny
  • Negatywny wynik testu na Covid-19 uprawnia do przekroczenia granicy duńsko-niemieckiej 

 

Zapisy na test:
 • Wystarczy´, że pojawisz się pod wskazanym adresem bez uprzedniego zapisywania się
 • Istnieje również możliwość umówienia się na konkretną godzinę. W tym celu należy skontaktować się z Ottoem, telefonicznie lub przez SMS, pod numer (+45) 3118 8420
Miejsce przeprowadzenia testu:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Telefon: (+45) 3118 8420

COVID-19 TEST RAPID

Medicoforce este o companie, care efectueaza testul COVID-19. Testul nostru este pe primul loc pe piata, deoarece ofera o siguranta a rezultatului de 99,2%. Colaboram cu companii internationale de top in legatura cu acest test.

Desfasurarea actiunii:
 • Testul este un test rapid. Acesta este efectuat de un medic sau o asistenta si se desfasoara prin, colectarea unei probe din gat cu un betigas cu vata
 • La 15 min dupa efectuarea testului, primesti raspunsul daca esti negativ de COVID-19
 • Se elibereaza un certificat, care informeaza rezultatul testului
 • Rezultatul testului are o valabilitate de 72 de ore
 • Cu un rezultat negativ al testului COVID-19, poti trece liber granitele daneze/germane
Inregistrare:
 • Poti alege sa te prezinti la adresa, fara o programare
 • Poti face o programare la Otto Lück la numarul de telefon/SMS :
  (+45) 3118 8420
Adresa este:

Viktech
Scandinavien-Park 13
24983 Handewitt
Deutschland

Telefon: (+45) 3118 8420